Vaiko gyvenamoji vieta

Vaiko gyvenamoji vieta

Vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendime – Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su vienu iš tėvų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-277-969/2019 CK 3.161 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje, bendrauti su tėvais, nesvarbu, […]

Sutuoktinių turto balansas

Turto balansas

Sutuoktinių bendro turto balanso sudarymo ir bendrų solidariųjų prievolių vykdymo tvarkos nustatymo Kasaciniame skunde keliamas CK 3.118 straipsnio nuostatų taikymo klausimas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo teisiniams santykiams, kai sutuoktiniai turi neįvykdytą bendrą (solidariąją) prievolę kreditoriui (bankui), kurios terminas nėra suėjęs, sutuoktiniams prašant nustatyti skirtingą šios prievolės vykdymo tvarką. Sutuoktinių turto balansas Teismui nutraukiant santuoką […]

Turto dalinimas nutraukiant santuoką

Turto dalybos.

Faktas, jog tam tikras turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali būti įrodytas tik rašytiniais įrodymais išskyrus atvejus, kai įstatymas leidžia liudytojų parodymus arba to turto prigimtis ir pobūdis patys savaime įrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.89 straipsnio 2 dalis). CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad asmenine sutuoktinių […]

Turto dalybos

Turto dalybos.

Teisės normos, reglamentuojančios turto pripažinimą asmenine vieno iš sutuoktinių nuosavybe. Turto dalybos – vienas iš klausimų, kurį teismas privalo išspręsti nutraukdamas santuoką, nepriklausomai nuo to, kokiu iš CK 3.49 straipsnio 2 dalyje nustatytų būdų ji nutraukiama, yra bendro sutuoktinių turto padalijimas (CK 3.53 straipsnio 3 dalis, 3.59 straipsnis, 3.62 straipsnio 3 dalis). Bendro turto padalijimo […]

Bažnytinės santuokos negaliojimas

Bažnytinės santuokos negaliojimas

Bažnytinių kanonų teisė dėl santuokos negaliojimo. Popiežius Pranciškus pakeitė kai kuriuos kanonus dėl santuokos negaliojimo bylų ( Bažnytinės santuokos negaliojimas ) (2015/09/08) Kaip praneša Vatikano radijas, šių metų rugsėjo 8 d. buvo pristatyti du popiežiaus Pranciškaus dokumentai, kuriais dalinai reformuojamos santuokos negaliojimo bylų procedūros Bažnyčioje. Vienu dokumentu – motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” – […]

Nepilnamečių vaikų išlaikymas ( alimentai )

Turto dalybos.

Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad vaikui skirtas išlaikymas ( alimentai ) privalo būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203 straipsnio 1 dalis). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), globėjo (rūpintojo), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą ( alimentus ) teikiantis tėvas (motina) turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą. Kai vienas iš vaiko tėvų, vaiko globėjas (rūpintojas) […]

Mediacija

Turto padalijimas nenutraukus santuokos​

Mediacija yra būtina šeimos bylose, kai tarp sutuoktiniu kyla ginčas. Ši priemonė priverčia į kompromisus nelinkusius sutuoktinius paieškoti galimybių, bent kai kuriuos klausimus  išspręsti bendru sutarimu, neapkraunant teismų. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mediacijos įstatymo nuostatos, įtvirtinančios šio ginčo sprendimo būdo kaip privalomos ikiteisminio ginčų sprendimo tvarkos taikymą šeimos ginčuose, kurie sprendžiami ginčo teisena […]

Santuokos nutraukimas dėl kaltes

Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką, laikosi pozicijos, kad santuokos nutraukimas dėl vieno iš sutuoktinių kaltės galimas tik įrodžius vieną iš įstatymo preziumuojamų sutuoktinio kaltų veiksmų arba nustačius esminį pareigų nevykdymą. Pavyzdžiui, kai vienas iš sutuoktinių piktnaudžiauja alkoholiu, neprisideda prie šeimos išlaikymo, nedirba nesant pateisinamų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje […]