Vaiko gyvenamoji vieta

Vaiko gyvenamoji vieta

Vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendime – Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su vienu iš tėvų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-277-969/2019 CK 3.161 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje, bendrauti su tėvais, nesvarbu, […]

Sutuoktinių turto balansas

Turto balansas

Sutuoktinių bendro turto balanso sudarymo ir bendrų solidariųjų prievolių vykdymo tvarkos nustatymo Kasaciniame skunde keliamas CK 3.118 straipsnio nuostatų taikymo klausimas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo teisiniams santykiams, kai sutuoktiniai turi neįvykdytą bendrą (solidariąją) prievolę kreditoriui (bankui), kurios terminas nėra suėjęs, sutuoktiniams prašant nustatyti skirtingą šios prievolės vykdymo tvarką. Sutuoktinių turto balansas Teismui nutraukiant santuoką […]

Turto dalinimas nutraukiant santuoką

Turto dalybos.

Faktas, jog tam tikras turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali būti įrodytas tik rašytiniais įrodymais išskyrus atvejus, kai įstatymas leidžia liudytojų parodymus arba to turto prigimtis ir pobūdis patys savaime įrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.89 straipsnio 2 dalis). CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad asmenine sutuoktinių […]

Turto dalybos

Turto dalybos.

Teisės normos, reglamentuojančios turto pripažinimą asmenine vieno iš sutuoktinių nuosavybe. Turto dalybos – vienas iš klausimų, kurį teismas privalo išspręsti nutraukdamas santuoką, nepriklausomai nuo to, kokiu iš CK 3.49 straipsnio 2 dalyje nustatytų būdų ji nutraukiama, yra bendro sutuoktinių turto padalijimas (CK 3.53 straipsnio 3 dalis, 3.59 straipsnis, 3.62 straipsnio 3 dalis). Bendro turto padalijimo […]