Santuokos nutraukimas bendru sutarimu

Tai bene populiariausia, mažiausiai laiko, pinigų ir nervų kainuojanti santuokos nutraukimo procedūra.

Kada galima rintis santuokos nutraukimą bendru sutarimu?

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad norint pasinaudoti šia procedūra, reikia išpildyti šias sąlygas:

1) nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai;
2) abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.);
3) abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje.

Papildomai pažymėsime, kad norint pasinaudoti šia procedūra, santuoka turi būti registruota Lietuvoje, arba abu sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai.

Kiek laiko užtrunka ši procedūrą?

Sudarę teisinių paslaugų sutartį ir gavę iš kliento reikiamus duomenis, santuokos nutraukimo bendru sutarimu dokumentus parengiame per vieną parą.
Teismas gavęs prašymą nutraukti santuoką bendru sutarimu ir jį priėmęs, per 30 dienų paskiria teismo posėdį, kurio metu dažniausiai ir nutraukia santuoką (CPK 540 str. 2d.). Tai gi, skyrybų greitis priklauso tik nuo teismo.

Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos privalo šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų santuokos nutraukimą.

*Jeigu šia tvarka nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą reikalavimus pareiškia sutuoktinių ar vieno iš jų kreditoriai, santuokos nutraukimo byla sustabdoma, kol bus išspręsti kreditorių reikalavimai.

Kokių man reikia dokumentų, norint nutraukti santuoką bendru sutarimu?

Santuokos nutraukimui yra būtinas santuokos liudijimo originalas, arba kompetentingos institucijos išduota santuokos įregistravimą liudijanti pažyma.

Taip pat būtinai reikia turėti ir pažymą iš VĮ Regitra apie turimas/neturimas transporto priemones bei pažymą iš VĮ Registrų centras apie turimą/neturimą nekilnojamąjį turtą.

Jeigu turite skolų/paskolų, reikia turėti ir sutartis kuriose yra aptarti šie įsipareigojimai, ar antstolių pažymos apie atliekamus išieškojimus iš Jūsų ar Jūsų sutuoktinio turto.

Kiek kainuoja santuokos nutraukimas bendru sutarimu?

Norint atsakyti į šį klausimą, mums reikia žinoti, kiek laiko turėsime praleisti rengdami dokumentus Jums. Turto dalinimas, skolų aptarimas, kreditorių informavimas, bendravimo su vaikais tvarkos ir išlaikymo nustatymas, ar bylos teismingumo perkėlimas užtrunka.

Dokumentų parengimo kaina prasideda nuo 260 eurų ir dažniausiai neviršija 290 eurų.