Nepilnamečių vaikų išlaikymas ( alimentai )

Turto dalybos.

Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad vaikui skirtas išlaikymas ( alimentai ) privalo būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203 straipsnio 1 dalis). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), globėjo (rūpintojo), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą ( alimentus ) teikiantis tėvas (motina) turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą. Kai vienas iš vaiko tėvų, vaiko globėjas (rūpintojas) […]