nortiniems žinoti detaliau..

Skyrybų procesas

Nuo ko pradėti skyrybas? Kiek kainuoja skyrybos? Ar greitos skyrybos? Kas laukia po skyrybų? Į šiuos ir kitus klausimus pasistengime Jus čia atsakyti išsamiai.

Skyrybų procesas Lietuvoje

Gavę atsakymus į Jums pateiktus klausimus, paskaičiuosime preliminarią santuokos nutraukimo dokumentų parengimo kainą.

Sudarę teisinių paslaugų sutartį ir gavę iš kliento reikiamus duomenis, užsakome santuokos nutraukimo procesui reikalingas pažymas iš Lietuvos registrų.

Gavę visas reikalingas pažymas ir galutinį atsiskaitymą už paslaugas, dokumentus parengiame per 1 darbo dieną. Atsiskaityti už paslaugas galima ir dalimis.

Teismas priėmęs procesinius dokumentus paskiria teismo posėdį, kuriame iš nagrinėja prašymą nutraukti santuoką bendru sutarimu. Teismo posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų.

Teismui priėmus sprendimą ir santuoką nutraukus, sprendimas įsiteisėja per 30 dienų. Po šio momento, Jūsų santuoka yra nutraukta. Jums daryti nieko nereikia, nes teismas pats išsiunčia duomenis apie skyrybas viešiesiems registrams.
Jeigu susitarti su sutuoktiniu taikiai nepavyksta  
 •  visas skyrybų procesas gali užtrukti ilgai.
 • Teismo posėdžio metu vyksta sutuoktinių ginčas, teismo posėdžių gali būti bent keli. Tai yra brangiausias ir ilgiausias santuokos nutraukimo būdas, skyrybų kaina  ginčo teisenos tvarka kainuoja nuo 1000 eurų.
 • rekomenduojame išnaudoti visas galimybes susitarti taikiai.


Jei santuoką nutraukiate abiejų sutuoktinių bendru sutikimu:
 • gausite dokumentus, kuriuos turėsite pasirašyti Jūs ir Jūsų sutuoktinis.
 • šiuos pasirašytus dokumentus išsiųsite teismui.
 • teismas gavęs prašymą nutraukti santuoką bendru sutarimu ir jį priėmęs, per 30 dienų paskiria teismo posėdį, kurio metu dažniausiai ir nutraukia santuoką.
 • tikėtina, kad nereikės atvykti į teismo posėdį, nes pateikiamuose dokumentuose įrašysime prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, t.y. nerengiant teismo posėdžio ir Jūsų nekviečiant.
Kiek kainuoja skyrybų dokumentų parengimas (skyrybų kaina)?

Kodėl nėra konkretaus atsakymo į šį klausimą, juk paprastas klausimas, ar ne?
Todėl, kad kiekvieno gyvenimas skirtingai susiklosto, vieni neturi nei turto nei skolų, kiti turi ir jachtą, ir turtas bankui įkeistas, o dar ir įmonę su sutuoktiniu įteigė santuokos metu. Tai gi, skirtingos darbų apimtys lemia skirtingas kainas.

Įprastai minimali skyrybų dokumentų parengimo kaina yra 199 €. Jei turite vaikų, dalintino turto, kreditorių, ar ketinate skirtis dėl kito sutuoktinio kaltės ši kaina keičiasi, nes didėja mūsų darbo laiko sąnaudos rengiant Jūsų dokumentus. Teisingai užpildžius užklausą ir pateikus atskleidus visas svarbias aplinkybes santuokos nutraukimui, sistema Jums paskaičiuos galutinę kainą.

Ar santuokos nutraukumas bendru sutarimu man tinkama procedūra?

Kaip ir nurodo pats pavadinimas, turi būti bendras sutarimas tarp sutuoktinių dėl šio proceso.

Turite susitarti, kitaip tariant neturi būti ginčo dėl bendro turto, t.y. koks ir kuriam sutuoktiniui atiteks santuokos metu įgytas nekilnojamas ir kilnojamas turtas po jos nutraukimo.

Jei turite nepilnamečių vaikų, turite susitarti dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, t.y. su kuriuo iš sutuoktinių vaikas lieka gyventi. Susitarti kokio dydžio išlaikymą skyrium likęs sutuoktinis teiks vaikui iki jo pilnametystės. Susitarti dėl bendravimo su vaiku tvarkos. Jei čia ginčo nėra, tai galima nustatyti, jog bendravimas su vaiku yra laisvas.

Jei turite bendrų ar asmeninių finansinių įsipareigojimų, susitarkite kas po santuokos nutraukimo ketina vykdyti šiuos įsipareigojimus.

Esu šiuo metu išvykęs iš Lietuvos, ar galiu naudotis Jūsų paslauga?

Ši paslauga idealiai tinkama asmenims išvykusiems iš Lietuvos, nes viskas vyksta nuotoliniu būdu - internetu. Tai patogiausias ir greičiausias būdas nutraukti santuoką.

Kiek trunka skyrybų procesas?

Santuokos nutraukimo bendru sutikimu procesas

 • Teismas gavęs prašymą nutraukti santuoką bendru sutarimu ir jį priėmęs, per 30 dienų paskiria teismo posėdį, kurio metu dažniausiai ir nutraukia santuoką.
 • Teismo sprendimas įsiteisėja per 30 dienų nuo jo priėmimo.
 • Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų santuokos nutraukimą.


Jei santuoka nutraukiama dėl kito sutuoktinio kaltės,        

 • visas skyrybų procesas trunka apie 1 metus laiko ir daugiau.
 • Teismui priėmus ieškinį jis siunčiamas atsakovui, jam duodamas 14-20 dienų terminas parašyti atsiliepimui. Gavęs atsiliepimą teismas dažniausiai skiria teismo posėdį. Nuo dokumentų pateikimo iki pirmojo teismo posėdžio gali praeiti keli mėnesiai. Nuo ieškinio padavimo iki pirmosios instancijos teismo sprendimo gali praeiti daugiau nei metai. Pirmosios instancijos sprendimą galima skųsti aukštesnės instancijos teismui.
 • santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės procesas yra ne tik brangesnis bet ir žymiai ilgesnis.
Kaip dalinamas sutuoktinių turtas?
 • Sutuoktinių turtas dalijamas laikantis lygių dalių principo, stengiantis turtą padalinti taip, kad kiekvienam sutuoktiniui tenkančios turto dalys būtų daugiau mažiau panašios.
 • Turtas dalijamas tik tarp sutuoktinių, vaikams turto dalys netenka.
 • Sutuoktinis, su kuriuo lieka gyventi vaikai, gali prašyti jam priteisti didesnę turto dalį.
 • Turto padalijimo būdai gali būti labai įvairūs. Galima viską pasidalinti per pusę, tačiau tai yra labai nepatogu. Patogiau įvertinti turimo turto vertes ir pasidalinti turtą, neliekant jo bendrasavininkiais. Tarkim, butą paliekant vienam, o sodo sklypą ir automobilį kitam. Arba, butą paliekant vienam, o kitam išmokant pusės buto vertės dydžio kompensaciją.
 • Santuoką nutraukdami bendru sutarimu dėl turto padalijimo ir kitų klausimų sprendžia  patys sutuoktiniai, tad galite susitarti taip, kaip Jums patogu.
Kokių dokumentų reikia norint nutraukti santuoką?

Skyrybų procese reikalingi šie dokumentai, kurios vertina teismas nagrinėdamas prašymą:

 • santuokos liudijimo originalas (arba išrašas);
 • vaikų gimimo liudijimų kopijos;
 • pažymos apie nekilnojamą turtą;
 • pažymos apie transporto priemones;
 • duomenys apie kreditorius;
 • sutuoktinių asmens dokumentų kopijos.
Kada galimos skyrybos bendru sutarimu?

Norint nutraukti santuoką bendru sutarimu, privalo būti visos trys Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.51 straipsnyje išvardytos sąlygos:

 • Nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei 1 metai (jei nuo santuokos sudarymo nepraėjo 1 metai, santuoką vis tiek galima nutraukti, tačiau tokiu atveju į teismą reikės kreiptis bendra ginčo teisenos tvarka su prašymu nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės, t. y. nėra suteikiama galimybė kreiptis į teismą supaprastintos procedūros tvarka).
 • Abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.).
 • Abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje.
Kaip vyksta santuokos nutraukimas dėl kaltės?

Nutraukti santuoką dėl kaltės galima tik tuo atveju, jei sutuoktinis iš esmės pažeidė savo, kaip sutuoktinio pareigas, ir dėl to santuokinis gyvenimas tapo nebeįmanomas. Jei sutuoktinis nuteistas už tyčinį nusikaltimą, buvo neištikimas, žiauriai elgėsi su šeimos nariais ar sutuoktiniu arba paliko šeimą ir daugiau nei metus ja nesirūpina – preziumuojama, kad santuoka iširo dėl sutuoktinio kaltės. Santuoka dėl vieno sutuoktinio kaltės nutraukiama ieškinio teisena. Šaliai, kuri teigia, jog santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, tenka įrodinėjimo pareiga, t. y. ši šalis turi pateikti įrodymus, patvirtinančius kito sutuoktinio kaltę, lėmusią santuokos iširimą. Šis procesas vyksta teisme, teisėjas užduoda klausimus šalims siekdamas nustatyti tikrąsias aplinkybes, vertina įrodymus ir pats priima sprendimą dėl santuokos nutraukimo būdo. Tai reiškia, kad ne visada santuoka bus nutraukta dėl kito sutuoktinio kaltės, nes teisėjas gali nuspręsti nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Taip pat ši procedūra yra gerokai brangesnė, nei santuokos nutraukimas bendru sutarimu, nes čia reikia sumokėti teismui žyminį mokestį už bylos nagrinėjimą, kuris apskaičiuojamas nuo jūsų turimo turto vertės ir prašymų teismui skaičiaus.

Ar galima santuoką nutraukti internetu?

Taip. Kadangi paslaugas teikiame internetu, Jums nereikės pas mus atvykti. Konsultacijas suteiksime el. paštu ar telefonu Jums patogiu laiku, o parengtus dokumentus liks tik pasirašyti ir pateikti teismui. Į teismo posėdį įprastai eiti nereikia, nebent teisėjas nusprendžia Jus pasikviesti, įsitikinti, ar tikrai jau santuokos nebegalima išsaugoti. Tačiau tai nutinka itin retai.

Mūsų tikslas

Sukaupę ilgametę patirtį šeimos teisės srityje galime pasiūlyti savo klientams optimaliausius santuokos nutraukimo sprendimus, kurie padės išvengti daug emocijų, laiko ir pinigų kainuojančių skyrybų procesų teismuose.