Privatumo politika

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs pateikiate mums arba kuriuos mes renkame ir tvarkome jums naudojantis internetine svetaine www.baigta.lt. www.baigta.lt priklaauso UAB “Amėja” (adresas: Ramybės g. 56, Kaunas, Lietuva).

Jūsų duomenis, kuriuos mes renkame savo svetainėje, tvarko UAB “Amėja”, veikianti kaip duomenų valdytoja . 

Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums per šią svetainę. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Kreipimosi forma

Mes naudojame ir tvarkome jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir jūsų užklausos turinį), kuriuos įvedėte į mūsų internetinės svetainės skyrių „Kreipimosi forma“, tam, kad pateiktume atsakymus į jūsų užklausas remdamiesi savo teisėtais interesais, susijusiais su profesinės veiklos vykdymu ir informacijos saugumo kontrole bei konfidencialumo reikalavimais. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime atsakyti į jūsų užklausą.

Jūsų asmens duomenys atsakymų į užklausas rengimo tikslu saugomi ne ilgiau negu 1 metus.

Teisės žinynai

Teisinių paslaugų kokybės įvertinimo tikslu mes galime tvarkyti jūsų pasirinkimą susisiekti su jumis ir jūsų asmens duomenis, gautus teikiant teisines paslaugas, t. y. jūsų pavadinimą, vardą, pavardę, pareigas, bendrovės pavadinimą ir pramonės šaką, kurioje veikia jūsų atstovaujama bendrovė, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, faktą, ar jūsų atstovaujama bendrovė yra kontoros klientas, praktikos sritį, kurioje buvo teikiamos teisinės paslaugos, sąsają su vykdytais ir kitais projektais.

Šie asmens duomenys bus tvarkomi 3 metus, remiantis jūsų sutikimu.

Kokio tipo slapukus mes renkame?

Analizės tikslais naudojame „Google Analytic“ paslaugas ir jos teikiamus slapukus. Pažymime, kad nors mes turime prieigą tik prie apibendrintų duomenų (nenaudojame slapukų tam, kad identifikuotume konkretų asmenį), atitinkamų slapukų paslaugų teikėjas gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google“ tvarko jūsų asmens duomenis, rasite apsilankę šiuo adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra hipernuoroda į trečiosios šalies svetainę, kurios mes negalime kontroliuoti ir neatsakome už jos turinį. Priimdami trečiųjų šalių slapukus jūs taip pat sutinkate su atitinkamų paslaugų teikėjų privatumo politika.

Svetainėje naudojami slapukai

PavadinimasTikslasSaugojimo laikotarpis
Būtini slapukai
gotoandplay_cookie_agreementTai yra slapukas, kuris naudojamas uždarant svetainėje rodomą numatytąjį slapukų pranešimą (tiksliau – priimant pranešimą), o šio slapuko reikšmė „priimama“ paspaudus mygtuką.6 mėnesiai
Statistiniai / našumo slapukai
_gatTai „Google Analytics“ slapukas, kuris naudojamas rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje.1 diena
_gidTai „Google Analytics“ slapukas, kuris naudojamas diferencijuoti svetainės vartotojus. Slapukas aktyvus 24 valandas.1 diena
_gaTai „Google Analytics“ slapukas, kuris naudojamas diferencijuoti svetainės vartotojus. Slapukas aktyvus 2 metus.2 metai

Duomenų perdavimas

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti joje esančius duomenis. Šie asmenys gali būti duomenų bazės programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazės administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir t.t. Mes taip pat galime dalytis jūsų asmens duomenimis su UAB “Amėja” partneriais tikrindami interesų konfliktus, gaunant reikiamus dokumentus paslaugos įvykdymui ir kitais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims tik kai to reikalauja taikomi įstatymai, pavyzdžiui, vyriausybės arba teisėtvarkos institucijoms (policijai arba priežiūros institucijoms), arba siekiant užtikrinti mūsų teises ar mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų apsauga

Mes tvarkome duomenis remdamiesi duomenų saugos ir tvarkymo reikalavimais, nustatytais Europos Sąjungos reglamente 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais.

Mes imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad perduodami, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti, prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar sudarytos sąlygos su jais susipažinti.

Jūsų teisės

Jūs turite šias su jūsų asmens duomenimis susijusias teises:

1) teisę prašyti, kad leistume susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume duomenų tvarkymą;

2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

3) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę netrukdomai persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisę į duomenų perkeliamumą);

4) teisę atšaukti sutikimą;

5) teisę pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva; el. pašto adresas: [email protected]).

Jeigu norite pasinaudoti šiomis teisėmis arba turite klausimų dėl mūsų vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus adresu [email protected]